Kaut arī mājaslapas izveide šeit visumā ir vienkārša,
tomēr ir daži BET, ar ko jārēķinās.
Sakarā ar to, ka tīmekļa telpā savairojies pārlieku dažādu krāpnieku,
ieviesti daži pasākumi mūsu darba aisardzībai.
 
 • Pakalpojuma pasūtīšanas identifikācija
Par cik mēs sāksim strādāt pie Jūsu jaunās mājaslapas izveides nekavējoties pēc Jūsu pieteikuma vēstules saņemšanas,
mēs vēlamies būt kaut nedaudz pārliecināti, ka tas nav tikai joks.
Tālab tiek ieviesta pieteikšanās (avansa) iemaksa EUR 3.66 apmērā, kas, piekritīsiet, nav daudz, ja izrādīsies, ka Jūs no turpmākas sadarbības atteiksities, neskatoties uz to, ka mūsu cilvēki Jūsu labā būs jau nostrādājuši zināmu laiku. Šī iemaksa tiks atrēķināta no mājaslapas nodošanas maksas.

Kad būsit aizpildījuši un nosūtījuši Pieteikuma formu, nekavējoties veiciet autorizāciju, sekojot zemāk redzamajām norādēm. Šīs ziņas saņemot un veicot Jūsu identifikāciju (tāpēc pieteikuma formā NOTEKTI miniet to pašu telefona numuru, no kura veiksiet autorizāciju !), nekavējoties ķersimies pie darba.

Lai veiktu identifikācijas maksājumu (vienlaikus - avansa iemaksa), Jums jāveic bankas pārskaitījums izmantojot mūsu REKVIZĪTUS, maksājuma uzdevumā norādot to pašu telefona numuru, kuru ievadīsiet Pieteikuma formā.
 

 

 
 • Gatavas mājaslapas apmaksa
Lai apmaksātu gatavo mājaslapu un/vai veiktu abonēšanas maksas, Jums jāveic bankas pārskaitījums, izmantojot mūsu

REKVIZĪTUS

 
IEVĒRĪBAI
Plānojot savu pasūtījumu, rēķinieties ar pārskaitījumu kavēšanos starp dažādām bankām.
"Tavamājaslapa.lv" piegādās pasūtījumu tikai pēc apmaksas saņemšanas (neatkarīgi no tās veikšanas brīža)
 
 • Mājaslapas abonēšana
Iemaksa par abonēšanu jāveic līdz katra mēneša 3.datumam (ieskaitot), par kuru tiek veikta abonēšana. Pirmā iemaksa par abonēšanu jāveic kopā ar mājaslapas nodošanas maksu.
Maksājumu savlaicīgas neveikšanas gadījumā pieeja Jūsu mājaslapai tiks atslēgta.

Vēlaties samazināt savas izmaksas? Tas ir Jūsu spēkos !
 
 • Mājaslapas nomaksa

 • Nomaksas summa tiek sadalīta 5 vienādās* daļās. Papildus nomaksas summai ik mēnesi jānomaksā abonēšanas maksa. Maksājumi jāveic līdz katra mēneša 3.datumam (ieskaitot), līdz visa summa nomaksāta.
  Informācijai skatīt zemāk esošo apmaksas grafiku :
  * Lapas nodošanas / saņemšanas brīdis - EUR 22.77 (EUR 14.44 nomaksa + EUR 8.32 abonēšana)
  * 1.mēnesis - EUR 22.77
  * 2.mēnesis - EUR 22.77
  * 3.mēnesis - EUR 22.77
  * 4.mēnesis - EUR 21.91
  ---------------------------
  Kopā : EUR 112.99

  * No pēdējās maksas daļas tiek atskaitīts identifikācijas maksājums un netiek iekasēta abonēšanas maksa.

  Maksājumu savlaicīgas neveikšanas gadījumā pieeja Jūsu mājaslapai tiks atslēgta. •