Jūs vēlaties samazināt savas lapas abonēšanas izmaksas?
Tas ir Jūsu spēkos!

Izmantojiet mūsu piedāvāto iespēju "Rekomendācija".
 Vai Jums ir draugs vai paziņa, kurš vēlas sev mājaslapu? Ja Jūs viņam ieteiksiet to izveidot pie mums, un viņš pie reģistrēšanās atsauksies uz Jums (mob.tel.nr), tad, līdzko viņa jaunā lapa būs nodota lietošanā, un tik ilgi, kāmēr viņš neatteiksies no mūsu pakalpojumiem, Jūs saņemsiet abonēšanas maksas atlaidi sākot jau ar nākamo mēnesi 10% apmērā (par katru rekomendēto no iepriekšējās summas).

Par pasūtījuma formu : Ja izvēlaties šādu iespēju, pirmajā rindiņā jāizvēlas "Jā", otrajā rindiņā jāievada tā cilvēka mobilā telefona numurs (tas, no kura viņš reģistrējās), kurš Jūs rekomendēja.