Visos gadījumos, apmaksājot Jūsu izvēlēto pakalpojumu,
 bankas pārskaitījums veicams izmantojot šādus rekvizītus :Saņēmēja banka : "Swedbank" AS
Bankas (SWIFT) kods (ja nepieciešams) : HABALV22
Saņēmēja vārds un uzvārds : ARNIS FREIMANIS
Saņēmēja konts : LV35HABA0551018792943
Saņēmēja personas kods : 140170-12874
Informācija saņēmējam : (OBLIGĀTI norādiet izvēlētā pakalpojuma nosaukumu, e-pasta adresi un telefona numuru, no kura veicāt pasūtījumu)