1. variants "Abonēšana"

  • 24 stundu laikā izveidojam Jūsu mājaslapas sagatavi.
  • Pēc tās novērtēšanas (Jūsu rīcībā turpmākās 24 stundas) Jūs apstiprināt turpmāka darba nepieciešamību.
  • Pēc Jūsu ieteikumiem veicam korekcijas mājaslapā (ja tādas nepieciešamas).
  • Jaunās lapas testēšanai Jums tiek dotas  24 stundas.
  • Jūs veicat iemaksu par mājaslapas saņemšanu (EUR 38.06) un kārtējā mēneša abonēšanas maksa (EUR 8.32), kopā - EUR 46.39.
  • Pēc šīs maksas saņemšanas mūsu kontā mēs nosūtām Jums nepieciešamos rekvizītus lapas vadībai kā MODERĀTORAM (Jūs varēsiet veikt materiālu pievienošanu un rediģēšanu savā lapā, bet ne vadības funkcijas).
    • Šis variants piemērots gadījumos, kad klients nav tik pārliecināts par saviem spēkiem, lai uzreiz izvēlētos variantu "Komplekts", vai arī plāno uz to pāriet vēlāk, kad būs guvis zināmas iemaņas darbā ar savu mājaslapu.
PIEZĪME : Pēc klienta vēlmes augstākminētos termiņus iespējams samazināt saprātīgās robežās.

PIEZĪME : Lapas Abonentu (1.variants) zināšanai - jebkurā brīdī, kad esat nākuši pie pārliecības, ka turpmāk ar savas mājaslapas uzturēšanu un apkalpošanu tiksiet galā paši un turpmāka abonēšana ir nelietderīga, varat pāriet uz variantu "Komplekts", sedzot izmaksu starpību (EUR 41.62).