Pirmā līmeņa domēna vārda pieslēgšana

Ja Jūs neapmierina mūsu piedāvātie un Pakalpojumu izmaksās jau iekļautie otrā līmeņa domēna vārdi (piem. - "jusulapa.ucoz.lv"), Jums ir iespējams pasūtīt un pieslēgt savai lapai pirmā līmeņa domēna vārdu (piem. - "jusulapa.lv").
P.S. Iespējams izveidot arī latvisku pirmā līmeņa domēna vārdu (piem. - "jūsulapiņa.lv").
Pirmā līmeņa domēna vārda reģistrēšana un uzturēšana ir maksas pakalpojums ar abonēšanas maksu, kuru iespējamie varianti apskatāmi tabilā.

Perioda garums (gadi)
Tradicionālais domēna vārds
Latviskais domēna vārds
Summa kopā
ar PVN (Ls)
Summa kopā
ar PVN (Ls)
1
9.20
6.55
2
16.68
11.75
3
23.08
16.19
4
28.49
19.97
5
33.04
23.13


Lai pieteiktu reģistrācijai pirmā līmeņa domēna vārdu, aizpildiet zemāk esošo formu.
IEVĒRĪBAI : Jums jāveic 100 % priekšapmaksa par pasūtītā domēna vārda reģistrēšanu ! Nesaņemot šo apmaksu, darbu pie reģistrācijas neuzsāksim !
Apmaksai izmantojiet mūsu

REKVIZĪTUS

Vairāk par 1.līmeņa domēniem

Vairāk par 1.līmeņa domēna vārdiem

1. Domēna vārdu reģistrācijas vispārīgie principi

1.1. Domēna vārdu reģistrāciju augstākā līmeņa domēnā .lv un tā otrā līmeņa vispārējos domēnos .com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv un .id.lv regulē šie Noteikumi.
1.2. Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā.
1.3. Domēna vārda lietošanas tiesības uz laiku, kas ir ne mazāks par vienu gadu, tiek piešķirtas personai, kura Noteikumos noteiktajā kārtībā ir iesniegusi vai kuras vārdā ir iesniegts  domēna vārda reģistrācijas pieteikums un kura pēc domēna vārda reģistrācijas nodrošinājusi apmaksu par domēna vārda lietošanas tiesībām.
1.4. Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav piešķirtas citai personai un kuri atbilst spēkā esošo normatīvo aktu un Noteikumu prasībām.
1.5. Persona var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu.
1.6. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par izvēlētā domēna vārda atbilstību šiem Noteikumiem.

2. Domēna vārda veidošana

2.1. Domēna vārda forma:

2.1.1 tradicionālajā domēna vārdā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras), cipari un defise;
2.1.2 veidojot tradicionālo domēna vārdu, burti ar diakritiskajām zīmēm jāaizstāj ar atbilstošajiem burtiem bez diakritiskajām zīmēm. Īpašās rakstu zīmes, atstarpes un pieturzīmes pilnībā jāsvītro no domēna vārda vai jāaizstāj ar defisi "-".
2.1.3 latviskajā domēna vārdā ir jāizmanto vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).

2.2. Domēna vārda saturs:

2.2.1 domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
2.2.2 kā domēna vārdu nereģistrē rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem;
2.2.3 personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

2.3. Domēna vārda reģistrācijas tehniskās prasības:

2.3.1 domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem;
2.3.2 defisi "-" nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās;
2.3.3 ja reģistrācijas laikā netiek norādīta eksistējoša IP adrese, domēna vārds tiek piesaistīts pagaidu IP adresei 92.240.65.139.