Google optimizācija

Mājas lapas publicēšana internetā vēl nenozīmē tās automātisku apmeklētību. Arvien vairāk lietotāju Latvijā izvēlas Google meklētāju, lai pēc noteiktiem atslēgas vārdiem atrastu sev nepieciešamo informāciju - tāpēc Google optimizācija is svarīga jau pašā mājas lapas izveides sākumā un ievērojot Google vadlīnijas mājas lapas optimizācijā, kas palīdzēs Jūsu lapai ierindoties augstāk.

Web lapas pozīcija meklētājā nav atkarīga no veiksmes un Google izmanto sarežģītu algoritmu, lai noteiktu, kura no daudzajām mājas lapām tiks ierindota augstāk. Uzskaitīšu dažus no svarīgākajiem punktiem, pēc kuriem Google meklētājs nosaka lapas izvietošanas pozīciju:

  • svarīgi, lai citi līdzīgi interneta resursi saturētu saites uz Jūsu web lapu. Reģistrējiet savu mājas lapu arī interneta katalogos, piemēram, top.lv un statistika.lv. Jo vairāk lapas saturēs norādes uz Jūsu lapu, jo lielāks būs web lapas reitings (Google pagerank), kas ir viens no svarīgākajiem parametriem, kuru izmanto Google meklētājs mājas lapas pozīcijas noteikšanai
  • lapu virsrakstiem ir jābūt unikāliem un aprakstošiem (3-7 vārdi). Lapas virsrakstos ieteicams ietvert Jūsu izvēlētus atslēgas vārdus, pēc kuriem lapa tiktu atrasta Google meklētājā
  • mājas lapas norādēm (URL), ir jāsatur virsraksta vārdi. Tas lapai dod papildus punktus pie vērtēšanas. Piemēram URL http://www.dircms.lv/majas-lapas/google-optimizacija satur atslēgas vārdus un ir aprakstošs, bet URL http://www.dircms.lv/index.php?page=23 Google meklētājam nesniedz nekādu papildus informāciju
  • lapas informācijai ir jābūt kvalitatīvai - orientētai uz apmeklētāju, nevis uz meklētāju robotiem. Ieteicams, lai atslēgas vārdi lapā būtu 3-5% robežās no kopējā vārdu skaita. Google meklētājs piešķir lielāku nozīmi atslēgas vārdiem, kas ir tuvāk lapas sākumam, kā arī rakstītiem trekniem burtiem (BOLD)
  • nav ieteicams lietot slēptas saites un slēptus tekstus, ko nevar redzēt web lapas apmeklētājs, vai citus neatļautus paņēmienus lapas reitinga palielināšanai, jo tādā gadījumā var pat iegūt pretēju efektu - Google soda šādas lapas un ievērojami pazemina mājas lapas pozīciju meklētājā
  • nepārkopējiet tekstus no citām lapām vārds vārdā, jo Google meklētājs augstāk novērtē lapas unikalitāti, kas var sniegt jaunu informāciju apmeklētājiem. Par plaģiātismu var tikt pazemināts reitings
  • izvairieties no attēlu lietošanas, veidojot norādes, jo Google nevar attēlus noindeksēt, un informācija netiek iekļauta meklētājā
  • ievērojot W3C standartus lapas izstrādes procesā

Google optimizācija ir darbību kopums, kas palīdz paaugstināt mājas lapas pozīciju meklētājā. Google nepārtraukti uzlabo savu meklēšanas algoritmu, lai piedāvātu kvalitatīvāko informācijas atlasi, un mēs sekojam līdzi tendencēm.

Google vīzija ir panākt to, lai lietotāji asociētu meklētāju ar ātru un kvalitatīvu informācijas atlasi. Mēģinājumi strauji palielināt lapas pozīciju Google meklētājā ar neatļautiem paņēmieniem var nest tikai īslaicīgu ieguvumu, jo Google algoritms ar laiku šādas web lapas atpazīst un identificē kā nekvalitatīvu informācijas nesēju un var pat izdzēst no sava kataloga.