Līgums par pakalpojumu izmantošanu

  1. "Tavamājaslapa.lv" apņemas :
    • Sniegt Klientam tā izvēlēto pakalpojumu pilnā apmērā un noteiktajos termiņos saskaņā ar Lietošanas Noteikumiem.
  2. Klients apņemas :
    • Pilnā apmērā un noteiktajos termiņos norēķināties ar "Tavamājaslapa.lv" par izvēlētajiem pakalpojumiem.
    • Ievērot pakalpojumu Lietošanas Noteikumus.